Sell and Rent Back

In het huidig economisch klimaat kunnen veel bedrijven extra liquiditeit gebruiken. Daarom bieden wij onze klanten naast de klassieke formules ook de mogelijkheid tot Sell and Rent Back.

Hoe werkt het?

Een sell and rent back-verrichting is een verrichting waarbij een onderneming één of meerdere uitrustingen waarvan ze eigenaar is aan Heavy Handling verkoopt om deze daarna terug te huren onder vorm van een huurcontract voor een duur die in onderling overleg is overeengekomen.

 1. Taxatie machine en inspectie werkomgeving
 2. Vastleggen terugkoopwaarde en huurinzet
 3. Switch eigendom > huur: terugbetaling hoofdsom
 4. Maandelijkse aanrekening huurkost

De voordelen

 • Beschikbaarheid eigen vermogen
 • Vrije kredietlijnen bij de bank
 • Liquide middelen voor nieuwe projecten
 • Herstructurering financiële schulden
 • Verbetering balansstructuur dankzij realisatie van meerwaarde
 • Fiscaal voordeel
 • Perfect onderhoud machine

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Vul het contactformulier volledig in en blijf zo op de hoogte van ons aanbod.